Ny forskning: Kvinner gjør mer i hjemmet enn menn

18/10/2016 11:15

Anniken Hauge

Livsstil
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Mødre har det ofte ikke like moro som fedre, og det påvirker livskvaliteten.

Det er hardt arbeid å være forelder. Det følger et hav av plikter når man blir mor og far, og i tillegg kommer alle hverdagslige oppgaver i hjemmet. En amerikansk undersøkelse peker på at rollen som mor er mer krevende enn å være far, skriver Science Daily

Mødre har det ofte ikke like moro som fedre, og det påvirker livskvaliteten, ifølge amerikanske forskere. Gjennom tre år har de observert 12.000 foreldre, for å undersøke hva mor og far gjør når de er sammen med barna sine, og hvordan de har det imens.

Resultatene viser at fedre typisk leker eller har avslappende aktiviteter når de er sammen med barna, mens mødre prøver å kombinere samvær med barna med praktiske oppgaver som matlagning, klesvask og bading. 

 

- Den gode nyheten er at studiet vårt viser at foreldre generelt nyter å være sammen med barna sine. Men den dårlige nyheten er at mødre nyter det mindre enn fedre, fordi de gjør mer av det “arbeidet” som er forbundet med å være forelder, og mindre av det “morsomme”, sier en av forskerne bak studiet, professor Ann Meier fra University of Minnesota, til Science Daily.

Den skjeve fordelingen påvirker mødrenes humør, søvn og stressnivå negativt. Derfor er de undersøkte mødrene ofte mindre lykkelige og mer stressa enn deres mannlige partnere. 

Også om natten ser det til å være tøffere å være mor, da det som regel er mamma barna roper på når de våkner og er lei seg. Undersøkelsen konkluderer med at fedrenes fritid sjeldent avbrytes, og at de derfor får slappet av mer.

 

Mødre er generelt dårligere til å slappe av, da de ofte prøver å multitaske og rekke mer enn planlagt.

Samme mønster tegner seg i en måling Avisen.dk har gjort. Her er 1018 menn og kvinner blitt bet om å svare på hvem som har hovedansvaret for de huslige plikter som rengjøring, klesvask og matlagning. 51,3 prosent av kvinnene mener at de har ansvaret de huslige plikter, mens 27,1 prosent av mennene mener at det er de selv. 

Tendensen til at kvinner gjør mer i hjemmet enn menn, har ikke bare personlige konsekvenser for kvinner, men påvirker også likestilling på arbeidsplassen, ifølge professor Bent Greve fra Roskilde Universitet, som blant annet har forsket på familier og arbeidsmarkedet.

 

- Det er klart at jo mere kvinner skal bidra med for å få familie og hjem til å henge sammen, jo lengre bak blir de hengende på arbeidsmarkedet, sier Bent Greve, som peker på at konsekvensene er mindre lønn og færre lederstillinger til kvinner, til Avisen.dk.

Kjønn -og arbeidsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet Kenneth Reinicke, mener at den skjeve arbeidsbyrden til en viss grad er kvinnenes egen skyld, fordi hunnkjønnsvesener føler seg presset til å leve opp til diverse bestemte samfunnsidealer, hvilket ikke fyller det samme hos menn.  

Avisen.dk’s undersøkelse viser også at 54,3 prosent av mennene selv mener at de huslige pliktene er likt fordelt. Den påstanden mener riktignok kun 37,5 prosent av kvinnene at stemmer.