Nye studier viser fantastiske resultater: Gode nyheter for premature babyer

18/10/2023 21:00

Sofie

Livsstil
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
To nye studier fra Københavns Universitet har kommet til en fabelaktig konklusjon.

Hvert år blir 15 millioner barn født for tidlig. En million ender opp med å ikke overleve. I de første årene av små barns liv er riktig ernæring helt avgjørende. Både for at barnet skal overleve, men også for at organene som hjernen kan utvikle seg.

Det beste for en prematur baby er morsmelk. Det 'booster' immunforsvaret og gir barnet all nødvendig næring. Men oftest vil ikke moren til et for tidlig født barn kunne produsere nok melk umiddelbart etter fødselen.

"Rå melk inneholder antistoffer. For eksempel de såkalte immunglobulinene, som hjelper til med å presentere kroppen med bakterier slik at den kan gjenkjenne dem. Så faktorer i råmelk kan være avgjørende for at vi skal kunne bekjempe infeksjoner."

- Professor Per Torp Sangild.

Derfor trengs et tilskudd til morsmelken. I dag brukes morsmelkerstatning, men dette kan gi barnet alvorlige problemer med tarmen, for eksempel en betennelsestilstand som krever at det lille barnet får antibiotika.

Men nå kan det komme et nytt alternativ på bordet. Forskere fra Københavns Universitet og 16 sykehus i Danmark og Kina har funnet ut at premature babyer kan få råmelk fra kyr som et supplement i stedet for morsmelkerstatning. Totalt undersøkte forskerne 572 premature barn.

Det skriver universitetet i en pressemelding.

«Det vi kan konkludere med på bakgrunn av de to studiene er at råmelk fra kyr er et lovende supplement for premature babyer. På sykehusene hadde spedbarn som fikk råmelk fra kyr lignende helseutfall som spedbarn som ikke fikk tilskuddet. Men det er viktig å være forsiktig, sier professor Per Torp Sangild fra Institutt for veterinær- og husdyrvitenskap.

Etter noen uker fant forskerne forhøyede aminosyrenivåer hos de nyfødte babyene som ble supplert med råmelk fra kyr.

Aminosyrer er de grunnleggende byggesteinene til proteiner, som den nyfødte må bruke for å bygge kroppens vev – inkludert muskler og nerver.

Så de er nødvendige, men det bør heller ikke være for mange, da det kan bli giftig for kroppen.

"Studier tyder på at råmelk fra kyr er mest fordelaktig i de to første ukene av premature barns liv. Hvordan vi kan optimalisere råmelken fra kyrne, slik at den kommer de for tidlig fødte til gode, er noe vi må undersøke nærmere», sier Per Torp Sangild.

Rå melk kan styrke immunforsvaret og beskytte mot bakterier

I løpet av to dager går den premature babyen fra å ha null til mange billioner bakterier i tarmen. Det er farlig hvis de ikke samtidig utvikler immunforsvaret for å forsvare dem mot bakterier.

Det er her den første morsmelken, råmelken, er til stor hjelp. Fordi forskning tyder på at råmelk er full av stoffer som hjelper til med å gjenkjenne bakterier og virus.

"Rå melk inneholder antistoffer. For eksempel de såkalte immunglobulinene, som hjelper til med å presentere kroppen med bakterier slik at den kan gjenkjenne dem. Så faktorer i råmelk kan være avgjørende for at vi skal bekjempe infeksjoner, sier Per Torp Sangild.

Premature babyer blir født med et lavere nivå av immunglobuliner i blodet fordi de blir født før alle immunglobulinene er overført i tredje trimester av svangerskapet. Da er heller ikke de beskyttende lagene i tarmene ferdig utviklet.

«Teorien er at faktorer i råmelken klarer å kontrollere bakteriepopulasjonen, slik at tarmen er beskyttet mot å utvikle betennelse. Dette gjelder ikke bare råmelk fra mor, men også råmelk fra melkekyr har mange av de samme komponentene i seg», forklarer Per Torp Sangild.

10 år og over 50 studier på premature griser

Per Torp Sangild og hans kolleger har jobbet med de to nye studiene i fem år. Og allerede før de kunne begynne å undersøke de premature spedbarna, gjennomførte de over 50 studier på premature griser de siste 20 årene.

– Premature smågriser er veldig avhengige av å få riktig mengde og type melk, så vi kan bruke dem til å indikere hvordan man best kan bruke råmelk fra kyr til spedbarn, sier Per Torp Sangild.

Neste steg for forskerne er å undersøke hvordan de kan endre proteininnholdet i råmelk fra melkekyr for å gjøre det enda bedre til å hjelpe utviklingen av premature spedbarn.

– Vi drømmer om å utvikle ulike råmelksprodukter som kan brukes trygt og beskytter både premature barn og andre pasienter mot alvorlige infeksjoner og tarmsykdommer, avslutter Peter Torp Sangild.

Du kan lese studiene her.