Feil i inntektsmeldingen? Nå kommer Nav med påminnelse

21/02/2024 17:49

Sofie

Nyheter
Foto: Shutterstock
Dette bør du sjekke.

Nav understreker viktigheten av å holde styr på inntektsmeldinger i forbindelse med foreldrepenger, som man mottar ved permisjon etter barnets fødsel eller ved adopsjon.

Det er essensielt å selv sørge for at arbeidsgiveren sender nødvendig inntektsmelding til Nav.

- Dette kan de tidligst gjøre fire uker før foreldrepengene dine starter, skriver etaten på Facebook og informerer om at de ikke får behandlet søknaden før de har mottatt den.

Dersom det er usikkerhet rundt om inntektsmeldingen faktisk er sendt, tilbyr Nav muligheten til å logge inn på deres nettside for å sjekke status. Skulle det vise seg at Nav ikke har mottatt inntektsmeldingen, er det viktig å påminne arbeidsgiveren om dette.

I visse situasjoner kan det også være nødvendig å innhente inntektsmelding fra tidligere arbeidsgivere.

Dette kan være aktuelt hvis det er feil i den oppgitte inntekten, startdato for foreldrepengene er feil, det har skjedd en varig lønnsendring før foreldrepengeperioden starter, eller hvis du slutter i jobben og arbeidsgiver derfor ikke lenger skal utbetale lønn under foreldrepengepermisjonen.

Navs påminnelse gjelder for å sikre at alle relevante inntektsopplysninger er korrekte og oppdaterte, for å unngå forsinkelser eller feil i utbetalingen av foreldrepenger. Det skriver DinSide.

- Det kan være fordi arbeidsgiveren din ikke har registrert sluttdato på deg i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Hvis du ikke lenger jobber i det aktuelle arbeidsforholdet, må du be arbeidsgiver registrere sluttdato på deg. Har du sluttet i en jobb før du starter permisjonen, skal de vanligvis ikke sende inntektsmelding.