Her er dommen mot Thomas Thomsen fra den grusomme Mia-saken

30/05/2024 12:15

Emma

Nyheter
Foto: Privat
Foto: Privat
Nå er dommen mot Thomas Thomsen avsagt.

I juni 2023 ble den 37 år gamle elektrikeren fra Nordjylland i Danmark, Thomas Thomsen, dømt til forvaring av tingretten, da han ble funnet skyldig i voldtektsforsøk, drap og usømmelig omgang med lik i den mye omtalte Mia-saken.

Nylig nærmet ankesaken seg slutten, og i går, onsdag, ble Thomas Thomsen funnet skyldig i drapet på Mia Skadhauge Stevn og i voldtektsforsøk.

Her kom det frem at Høyesterett ikke tok stilling til spørsmålet om usømmelig omgang med lik da Thomas Thomsen i tingretten tilsto å ha partert liket.

Det skriver B.T.

Konkret betyr dette at Høyesterett hadde opprettholdt vedtaket fra bystyret, og det var ikke den eneste dommen som ble stadfestet.

Straffen

Torsdag skulle der besluttes hvilken straff, som den nordjyske elektriker fra den lille landsby Flauenskjold, skulle idømmes.

Og her var det bred enighet om at dommen fra tingretten skulle stadfestes.

Med 13 stemmer for forvaring og fem stemmer for fengsel på livstid ble tingrettens dom stadfestet:

«Etter en samlet vurdering av forbrytelsenes art og alvor i forhold til den fare tiltalte utgjør, finner vi det nødvendig at tiltalte dømmes til forvaring», sier lagdommeren.

Anbefaling fra legen

Dette var anbefalingen fra retts legen, som dommerne og jurymedlemmene fulgte. Deres anbefaling var forvaringsstraff, mens aktor Emil Stenbygaard ikke la skjul på at de ønsker livsvarig fengsel, mens forsvareren mente han burde ha 16 års fengsel.