Ny studie viser forverret tilstand for jorden: "Et tydelig advarselssignal"

22/09/2023 16:30

Sofie Hansen

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Jordens tilstand blir bare verre og verre.

Dette er konklusjonen etter at 29 forskere har tatt en helsesjekk på kloden – som rett og slett lider av for høyt ‘blodtrykk’.

– Det er et tydelig varselsignal, sier Katherine Richardson, som er professor ved Københavns Universitet og har ledet de andre forskerne fra totalt åtte land.

De har sett nærmere på de såkalte planetariske grensene, jordens biofysiske grenser. Det er ni av dem.

Ved siste kontroll for åtte år siden var fire av de ni grensene overskredet. Nå er seks grenser overskredet.

Ifølge Katherine Richardson fra Center for Macroecology, Evolution and Climate ved Globe Institute, betyr ikke dette dommedag.

Men:

"Vi kan tenke på kloden som en menneskekropp, og planetariske grenser som blodtrykk. Et blodtrykk på 120 over 80 betyr ikke hjerneslag, men det øker risikoen betraktelig, og legen ville tatt målrettede tiltak for å redusere blodtrykket, sier hun:

"For vår egen og våre etterkommeres skyld må vi lette presset på disse ni kritiske delene av jordens økosystem."

Bare for en av planetariske grenser går det riktig vei: I forhold til utarmingen av klodens ozonlag.

Men den nye studien, 'Earth beyond six of ni Planetary Boundaries', viser også at "det vil ikke være mulig å forutsi planetens fremtidige miljøforhold uten modeller som kan ta hensyn til samspillet mellom klima og biologisk mangfold så vel som virkningen av endringer i de andre planetariske grensene.

"Med planetariske grenser som rammeverk ønsker vi å slå alarm i det internasjonale samfunnet som en advarsel om at planeten vår står i fare for å endre seg på en måte der den ikke lenger kan støtte sivilisasjonen slik vi kjenner den," sier Katherine Richardson:

"Forhåpentligvis kan studien bidra til å fokusere på et redusert forbruk av jordens ressurser, noe som er avgjørende hvis vi ønsker å bevare og beskytte planetens stabilitet."