Nye retningslinjer for inntagelse av alkohol: 'Drikker du mer enn dette må du få tilbud om hjelp'

14/09/2023 06:30

Sofie Hansen

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Drikker du så mye må du tilbys hjelp.

Dette gjelder både menn og kvinner i Socialstyrelsens nye alkoholanbefalinger for helsevesenet i Sverige. For herrene betyr dette en klar innstramming i forhold til tidligere.

De nye anbefalingene fra Sosial- og helsestyrelsen er at helsetjenesten skal tilby støtte til de som drikker ti 'standardglass' eller mer per uke, eller fire standardglass eller mer per dag, en gang i måneden eller oftere. Et standardglass tilsvarer en lite sterkøl eller et lite glass vin.

For kvinner betyr dette ingen endring i forhold til de tidligere anbefalingene. Men for menn betyr dette en reduksjon på fem standardglass per uke og ett standardglass per dag.

Grunnen til at anbefalingene skjerpes for menn, er at forskning viser at de har større risiko enn tidligere antatt for å bli rammet av alkoholrelaterte skader, tror Thomas Lindén, avdelingsleder i Socialstyrelsen.

– Det viser at i tillegg til risikoen for avhengighet og skader på hjernen og leveren, er det også økt risiko for kreft, som er bedre kartlagt nå enn det var før, sier han, ifølge svenske TT.

Hvorfor grensene var høyere for menn enn for kvinner i de tidligere anbefalingene, er ifølge Thomas Lindén fordi kvinner har høyere alkoholkonsentrasjon i blodet enn menn med samme forbruk.

- Men det vi nå vet er at menn har større helserisiko ved samme forbruk. De lider også i større grad av ulykker i forbindelse med alkoholforbruk, sier han.

Det er ingen spesifikke alkoholanbefalinger for ammende kvinner, som har vært et kontroversielt tema gjennom årene. Gruppen er ikke inkludert i de nye anbefalingene.

Fødevarestyrelsen vil oppdatere de svenske kostrådene basert på de nye nordiske ernæringsanbefalingene fra 2023. Dette inkluderer gruppen ammende kvinner.

Ifølge Thomas Lindén er det imidlertid ingen forskning per dags dato som peker på risiko for barnet ved å innta alkohol fra morsmelk til en kvinne som drikker alkohol på dette nivået.

I følge de nordiske ernæringsanbefalingene (NNR) bør du helt avstå fra alkohol, da det ikke er noen trygg grense for alkoholinntak.

Læs også:

Over 2000 lastebiler blokkerer landets grense i protest Døgnet rundt vil polske lastebilsjåfører sperre grensen mellom Ukraina og Polen.