Russland truer Norge

02/11/2022 12:04

Sofie

Nyheter
Foto: Shutterstock
«Enhver uvennlig handling vil bli møtt med et passende svar».

Onsdag formiddag avholdt talsperson Marija Zakharova for Russlands utenriksdepartement en pressekonferanse. Der tok hun for seg Norges beslutning om å høyne Forsvarets beredskapsnivå, før hun truet Norge med at «enhver uvennlig handling vil bli møtt med et passende svar». Det skriver Dagbladet. 

- Vi la merke til at Norge skjerpet Forsvarets beredskap 1. november. Det ville ikke ha brydd oss, hadde det ikke vært for én ting: De uttalte at dette grepet skyldes Russlands handlinger, som de mener at har forårsaket denne farlige situasjonen. Nei, dette skyldes ikke våre handlinger, det skyldes deres handlinger – dere i Vesten.

- Dere er en del av en annen allianse og en annen union enn oss. Det er dere som har destabilisert det europeiske kontinentet, og dere har gjort dette i mange år.

Talspersonen gjentar at Russland mener at det er Vestens handlinger som har ledet til den nåværende sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Dette på tross av at det var Russland som invaderte Ukraina i februar. Deretter henvender hun seg til Norge igjen, og gjengis på følgende måte:

Talsperson Zakharova mener at utviklingen i Arktis kan ødelegge forholdet mellom Russland og Norge. 

- Det er også verdt å nevne at Oslo har økt sin militære tilstedeværelse i områder som grenser til Russland. Til tross for at Norge sier at de ikke truer noen, har de på permanent basis opprettet utenlandske militærbaser, samt anskaffet moderne utstyr.

- Oslo er blant de som mest aktivt støtter Natos involvering i Arktis. Vi opplever situasjonen nær våre landegrenser som en villet og destruktiv utvikling mot eskalering og forhøyet spenning i den Euro-Arktiske regionen, som til sjuende og sist vil ødelegge forholdet mellom Russland og Norge.

- Dette er ikke opp til oss. Russland har alltid vært åpen for å opprettholde en ærlig og gjensidig respektfull dialog. Men enhver uvennlig handling vil bli møtt med et passende svar.