Seks barn måtte reddes i land: Nå slår badevakter alarm

16/08/2023 11:30

Sofie

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Forrige uke reddet badevakter seks barn fra et synkehull. Barna badet uten tilsyn av voksne, så badevaktene appellerer til foreldrene: Bli med i vannet og unngå farer.

TrygFonden har sendt ut melding om en hendelse ved Hvide Sande Sydstrand (Danmark), der seks barn var i en farlig situasjon mens de badet. Barna ble overrasket over strømmen i et hull, men heldigvis ble de reddet tilbake på stranden av badevakter.

TrygFonden og sjefen for kystlivvakt, Anders Myrhøj, oppfordrer nå voksne til å være oppmerksomme og aldri la barn svømme uten tilsyn. En trygg tilnærming er å delta i vannlek med barna og være i nærheten slik at man kan hjelpe til om nødvendig.

Anders Myrhøj understreker at også voksne kan bli overrasket over bølgenes kraft, og derfor er det viktig å følge barna i vannet. Situasjonen kan fort snu fra moro til alvorlig fare.

Det er mulig for store bølger å velte barna, de kan bli fanget i strømmen eller til og med komme for langt ut og miste fotfestet. Ved å delta i vannaktivitetene sammen med barna kan du bedre vurdere ferdighetene deres og motivere dem til å bli mer vannsikre gjennom lek og øvelser.

Selv om de fleste foreldre er oppmerksomme på barna sine på stranden, bemerker Anders Myrhøj at det også er tilfeller der foreldre soler seg, leser aviser eller bruker mobiltelefonen mens barna leker i vannet.

Han understreker at det er foreldrenes ansvar å veilede barna og sørge for at de ikke overser farene i vannet. I løpet av uke 30 gjennomførte badevaktene flere inngrep, noen av disse var akutte situasjoner med livsfare.

Dette understreker viktigheten av å være oppmerksom og forberedt når du oppholder deg i nærheten av vannet.

Blant sakene nevnt i uke 30:

  • En kvinne fikk krampe mens hun badet og ble hjulpet tilbake til stranden av en badevakt.

  • En mann fikk krampe og ble reddet tilbake til land av badevakter.

  • En gruppe barn ble hjulpet ut av et synkehull av badevakter og en surfeinstruktør.

Disse hendelsene illustrerer behovet for oppmerksomhet og sikkerhet under strandaktiviteter, og Anders Myrhøj understreker at det er avgjørende for foreldre å holde et øye med barna sine til enhver tid, også når badevakter er til stede.