Forskere jubler: Funn av nye virus kan hjelpe mye mot en ny pandemi

08/02/2022 09:06

Emma

Utland
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Omfattende data kan ruste verden godt mod fremtidige pandemier.

Forskere har funnet over 100 000 nye RNA-virus som kan bidra til å bekjempe en ny pandemi.

Covid-19, Ebola og influensa er alle forårsaket av et RNA-type virus, hvor genomet består av RNA og ikke DNA.

– Den nye innsikten fra studiene er viktig for beredskapen til nye pandemier, skriver forskerne bak studien i tidsskriftet Nature, ifølge Berlingske.

– Det faktum at så mange virus har blitt oppdaget, viser oss at vi bare har kjent en brøkdel av alle RNA-virusene som finnes, sier Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi ved Universitetet i Göteborg.

Tomas Bergström påpeker at neste gang et virus krysser artsgrensen fra dyr til menneske og prøver å spre seg, vil kunnskap om de mange RNA-virusene gjøre det betydelig lettere å avgjøre hvilket virus som er involvert.

Forskere sier at RNA-virus er kjent for å mutere veldig enkelt.

Det har blitt antatt at det er en rekke av dette viruset som vi ikke vet om, men forskere har vært usikre på hvor mange.

I en ny studie, ifølge Bergström, har et internasjonalt forskerteam oppdaget så mange som 130.000 ukjente RNA-virus.

Han sammenligner det med det faktum at bare noen få sauer har vært kjent kvadratcentimeter av en stor overflate.

I studiene analyserte forskerne data fra 5,7 millioner biologiske prøver utført og lagret over en periode på 15 år.

Den enorme mengden data har blitt behandlet i 22,500 datamaskinprosesser, som alle er sammenkoblet.

En bestemt sekvens av gener funnet i alle RNA-virus som kan infisere pattedyr har siden blitt søkt.

Gensekvensen inneholder bærerkapasiteten til viruset sammenlignet med RNA-virus.

Teknikken har blitt sammenlignet med den som brukes i kriminaletterforskninger, der genetisk materiale også brukes til å spore mistenkte kriminelle.

Den nye store mengden data kan derfor være en god hjelp til å oppdage hvilket virus som faktisk er involvert i en mulig ny pandemi.