Flåttsesong: Slik unngår du å bli bitt

18/06/2024 10:00

Sofie

Viralt
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Det er viktig å ta sine forholdsregler når det kommer til flått.

Flått er små, men de kan forårsake store problemer. Som parasitter lever de av blodet til både mennesker og dyr og er spesielt aktive fra vår til høst i skog, høyt gress og kratt.

Det er ikke bare flåttens blodsugende oppførsel som er en bekymring; disse små skapningene er også kjent for å være bærere av alvorlige sykdommer som borreliose og TBE (flåttbåren encefalitt).

Derfor er det viktig å forhindre bitt. Det skriver IDenyt

Flått finnes overalt i naturen. Det er imidlertid visse steder hvor det er større risiko for å bli bitt.

Flått blir generelt aktiv når temperaturen når rundt 5 grader. Derfor kan flåttproblemet starte tidlig på året, spesielt under milde vintre, men er først og fremst en bekymring fra april til november.

Risikoen for flåttbitt er størst hvis du er i:

  • Høy vegetasjon

  • Skyggefulle områder nær eller i naturen

  • I varmt vær

  • Perioder uten nattefrost

Hvor raskt kan du bli smittet av sykdom fra flått?

Å finne en flått på kroppen kan skape bekymring for mange. Helsepersonell, inkludert allmennleger, akuttoperatører og veterinærer, får ofte spørsmål om flåttbårne sykdommer.

Det er generelt akseptert at flått, fjernet innen 24 timer, vanligvis ikke har klart å overføre sykdommer. Dette gjelder spesielt flått med borreliabakteriene. Imidlertid kan flått med sykdommer som: Europeisk hjernebetennelse, eller TBE, bli smittet umiddelbart etter et flåttbitt.

Kan forveksles med influensa.

3-21 dager etter et bitt kan det oppstå rødt hudutslett, som bør overvåkes, spesielt hvis det vokser til mer enn 3 cm i diameter – her er det viktig å oppsøke lege. Andre symptomer som feber, samt ledd- og muskelsmerter, kan oppstå noen dager til uker etter bittet.

Mer sjeldne kan symptomer som redusert muskelstyrke, rygg- og nakkesmerter eller ansiktslammelse forekomme.

TBE har to faser:

Fase 1. Den starter med en inkubasjonstid på 7-14 dager, etterfulgt av influensalignende symptomer.

Fase 2: Omtrent en tredjedel av de smittede vil utvikle symptomer på encefalitt eller meningitt.

Bruk sunn fornuft

Det er viktig å være oppmerksom og ta forholdsregler mot flåttbitt, men dette skal ikke hindre deg i å nyte naturen.

For å redusere risikoen for flåttbitt, anbefales det å:

  • Unngå å gå i tett vegetasjon

  • Vær kledd i lyse klær som dekker godt (det er lettere å oppdage flått på en lys bakgrunn)

  • Beskytt føtter og ankler, f.eks. ved å ha lange bukser trukket ned over strømpene.

Så du kan enkelt oppholde deg i naturen, men sørg for å bruke klær som minimerer risikoen for at en flått fester seg til deg. Hvis du oppdager en flått, fjern den så snart som mulig og vær oppmerksom på eventuelle symptomer.