Forskere gjør utrolige funn: Gir håp på havets vegne

28/11/2022 09:54

Emma Sletta

Vitenskap
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
En stor flokk av djevelrokker vekker optimisme blant forskere.

Globale klimaendringer påvirker mange områder. En av disse er havet, der dyrelivet blant annet lider av avfall i verdenshavene.

Men ikke alt er dårlig, fordi forskere nettopp har gjort et spesielt utrolig funn på kysten av Ecuador i Sør-Amerika.

Her er det funnet en befolkning på ikke mindre enn 22.000 rokker. Det er ellers en art som har vært kategorisert som en truet art i lang tid.

Det skriver Videnskab.dk.

Forskerne anslår til og med at deres nye funn av rokker er ti ganger større enn populasjoner andre steder i verden.

Forskerne har studert bestandsstørrelsen ved å ta bilder og gjøre observasjoner i årene mellom 2005 og 2018 for å anslå at det er mer enn 22.000.

Djevelrokker har også en stor fordel når man teller tall. Alle djevelrokker har et unikt mønster på magen, og derfor kan du relativt enkelt identifisere enkeltdyr og kartlegge bevegelsene deres over tid.

Fotografier av individuelle rokker kan også brukes til å vise skader og som bevis på parring og modenhet av dyrene. I 2019 ble djevelrokker lagt til den internasjonale uavhengige organisasjonen IUCNs liste over truede arter.

Her ble kommersielt fiske nevnt som den største trusselen mot djevelrokker. Derfor vekker oppdagelsen av de mer enn 22.000 rokkene på kysten av Ecuador håp blant fagfolk.

– Det er tydelig at det skjer noe annet her. Dette er en sjelden historie om havoptimisme. I andre regioner har vi vanligvis populasjoner på 1000 eller 2000, noe som gjør arten svært sårbar, sier Joshua Stewart, lektor i økologi ved State University of Oregon.

Forskernes resultater tyder på at forholdene i regionen er spesielt gunstige for en stor og sunn djevelrookpopulasjon.