Finland strammer inn grensene

19/04/2024 12:00

Sofie

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Finland har besluttet å ikke gjenåpne grensen til Russland etter 14. april.

Finland har kunngjort en utvidelse av grensestengningen mot Russland.

Den finske regjeringen, som er på vakt mot potensialet for økt migrasjonspress og utfordringene det utgjør, tar ingen sjanser, og velger å holde land og visse vanngrense overganger stengt i overskuelig fremtid.

Grensestengninger forlenges på ubestemt tid

Opprinnelig satt til å gjenåpne 14. april, vil Finlands østlige landgrenseoverganger med Russland forbli stengt inntil videre, som rapportert av Helsingin Sanomat.

Denne avgjørelsen inkluderer stenging av vanngrense-overganger i Haapasaari og havnene Nuyimaa og Santio for trafikk med fritidsbåter fra og med 15. april, et grep som tar sikte på å forhindre instrumentalisering av migrasjon via vannveier.

– Det ville være farlig for folk som prøver å gå i land, og vil skape en ekstra belastning for maritime redningstjenester, sa det finske innenriksdepartementet.

Instrumentalisering av migrasjon

Siden i fjor høst har den finske regjeringen anklaget Russland for å orkestrere bevegelsen av asylsøkere til Finlands østgrense, og effektivt bruke sårbare individer som brikker i en bredere geopolitisk strategi.

Denne taktikken, ifølge Finland, har som mål å kompromittere nasjonens sikkerhet og forstyrre den offentlige orden.

Stengingen av den østlige grensen, bortsett fra Vainikkala-stasjonen som er utpekt for togoverganger, har vært et sentralt tiltak i Finlands svar på disse utfordringene.

– Etter finske myndigheters forståelse er dette en langsiktig situasjon, uttalte innenriksminister Mari Rantanen.

"Det er ikke mottatt observasjoner i løpet av våren, på bakgrunn av at det kan vurderes at situasjonen har endret seg vesentlig. I tillegg, med våren, øker mulighetene for økt press. I Russland er det hundrevis og kanskje til og med tusenvis. av mennesker i områdene nær grensene til Finland, som kan brukes som et pressinstrument på Finland."

En enhetlig respons etterlyst

Finlands handlinger gir gjenklang med en oppfordring til en sammenhengende EU-strategi for å adressere bruken av migrasjon som et geopolitisk verktøy, en følelse gjentatt av den finske utenriksministeren Elina Valtonen.

Den pågående situasjonen har også utløst undersøkelser av den finske grensevakttjenesten i saker om organisert ulovlig innreise, noe som ytterligere komplisert dynamikken ved grensen.

Læs også:

Han legger oppvasktabletter i toalettet: Se nå hva som skjer En brusetablett er en vanlig husholdningsartikkel som ofte brukes til å rengjøre proteser eller badet. Men visste du at en brusetablett også kan brukes til å friske opp toalettet ditt?
Med dette trikset kan du få de gamle gule putene til å se nye ut: Kun 1 ingrediens kreves Puter endrer farge over tid, fra den helt hvite fargen til gul. Dette skyldes mange forskjellige faktorer, hvorav de vanligste er støvmidd og svette. Det hjelper ikke å bytte trekk, så her kommer et triks som hjelper.