Finnes i mange norske hjem: Foreldre advares nå mot duftpinner

25/10/2023 09:00

Sofie Hansen

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Foreldre advares nå mot duftpinner.

Med sin evne til å skape ulike stemninger og øke velvære, har røkelsespinner blitt et populært tilbehør i mange hjem. Men disse kan være farlige, advarer Giftinformasjonen.

Hvert år mottar Giftinformasjonen rundt 90 henvendelser angående ulykker med røkelsespinner, skriver DinSide.

Giftinformasjonen, som er ansvarlig for å gi råd til innbyggerne om forgiftning og farlige stoffer, har sendt ut en advarsel til foreldre om risikoen forbundet med duftpinner.

De oppfordrer foreldre til å oppbevare disse produktene utilgjengelig for barn.

Folkehelseinstituttet (FHI) støtter denne oppfordringen og fremhever at rundt 75 prosent av henvendelsene til Giftinformasjonen gjelder barn i aldersgruppen 1-4 år.

En av de viktigste bekymringene er at noen duftpinner og de medfølgende væskene inneholder giftige kjemikalier som kan føre til forgiftning hvis barn ved et uhell får dem i seg.

Produktene er ofte lett tilgjengelige i hjemmet, uten propp og med stor åpning, noe som øker risikoen for at ulykker inntreffer.

Seniorrådgiver Merethe Midtervoll i Giftinformationen sier følgende: "Hvis vi ikke kan finne ut om produktet inneholder farlige kjemikalier og det er usikkert hvor mye barnet har svelget, må barnet ofte følges opp på sykehuset for å være på den sikre siden."

Dette understreker viktigheten av å ta denne advarselen på alvor og forhindre at barn utsettes for potensielle farer.

Mandag avslørte også Statens naturoppsyn at duftoljer i norske butikker ofte har mangelfull merking. Dette kan gjøre det vanskelig for forbrukere å identifisere potensielle risikoer og farlige stoffer i produktene.

Derfor bør foreldre og alle som bruker duftpinner i hjemmet være ekstra forsiktige og sørge for at produktene er riktig merket og oppbevares utilgjengelig for barn.