Politivoldsaken i Kongsberg: Frifinnes på alle punkter

07/07/2023 13:43

Emma Sletta

Nyheter
Foto: DagbladetTV/NRK
Foto: DagbladetTV/NRK
Politimannen fra Kongsberg voldssaken frifinnes på alle punkter.

Buskerud tingrett har frifunnet politimannen som var tiltalt for voldsbruk på Kongsberg. Tingretten fant at tiltalte ikke gikk utover rammen av det politiloven tillater for bruk av makt.

Mannen ble også frifunnet for erstatningskravene.

Det skriver flere norske medier, heriblant VG og Dagbladet.

Frifinnelsen er i samsvar med argumentasjon til hans forsvarere, advokatene John Christian Elden og Heidi Marie Reisvang i Elden Advokatfirma. 

Rettens flertall, bestående av fagdommeren og en av meddommerne, mener at tjenestehandlingen ikke fremstår uforsvarlig eller unødvendig.

Retten la særlig vekt på at den pågrepne ikke på noe tidspunkt ga opp sin motstand mot politiet, og at politimannen ikke opplevde å få tilstrekkelig støtte av øvrige tjenestepersonene på stedet slik at han hadde svært kort tid til å vurdere de ulike handlingsalternativene.

Slik retten vurderer det, opptrådte den pågrepne på en måte som gjorde at det for politimannen må ha blitt oppfattet som helt avgjørende å få kontroll på ham, for å hindre skade på seg selv eller andre.

- Frifinnelsen er i samsvar med vår argumentasjon. Dommen er grundig og går igjennom politiets adgang og plikt til å bruke makt i vanskelige arrestasjonssituasjoner der den siktede ikke vil etterkomme politiets pålegg, sier advokat John Christian Elden og Heidi Marie Reisvang i Elden Advokatfirma.

- Vi merker oss også at retten heller ikke fant at polititjenestemannen var grovt uaktsom og derfor ble han også frifunnet for erstatningskravene.

Læs også: