Norsk økonomi har stoppet helt opp

25/08/2023 06:30

Emma Sletta

Økonomi
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Veksten i norsk økonomi i andre kvartal er beregnet til en runde null.

Norsk økonomi går verken fremover eller bakover nå. Det står bare stille.

Det danske statistiske distriktsrådet har beregnet bruttonasjonalprodukt for andre kvartal i år, og det viser en forskjell på 0,0 prosent sammenlignet med første kvartal.

Dermed har økonomien bremset helt opp og har vokst med bare 0,7 prosent i år.

En av forklaringene er at den norske sentralbanken, i et forsøk på å kontrollere den høye inflasjonen, kontinuerlig har satt opp rentene for å ta luften ut av etterspørselen, og det har dermed blitt følt.