Her er landene som jobber mest i Europa

26/03/2024 20:00

Sofie

Utland
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Ikke alle land i Europa jobber likt. For eksempel er ikke Norge å finne på toppen av listen.

I Sveits har den ukentlige arbeidstiden for heltidsansatte gått ned med 59 minutter de siste fem årene. I følge det sveitsiske mediet Watson er gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid 39 timer og 59 minutter.

På den ene siden har avtalefestet arbeidstid og mengden overtid gått ned. På den annen side har fraværet økt med over en halvtime til 2 timer og 25 minutter. Antall ferieuker har økt fra 5,1 til 5,2 uker.

Selv om arbeidstiden har gått ned med én time, viser tallene at sveitserne jobber mer enn sine kolleger i utlandet. Landet ligger i ledelsen blant EU/EFTA-landene i forhold til ukentlig arbeidstid for heltidsansatte med 42 timer og 44 minutter.

Landet følges av Romania med 40 timer og 3 minutter. I den andre enden av skalaen finner du Belgia og Finland med henholdsvis 36 timer og 27 minutter og 36 timer og 35 minutter. Ifølge FSO er EU-gjennomsnittet 38 timer og 20 minutter.

Likevel er det ikke alle som jobber fulltid i Sveits. Omtrent en tredjedel av befolkningen jobber deltid, noe som har vært gjenstand for livlig debatt.

Tar man hensyn til deltidsansatte, endres bildet. I denne sammenligningen er Sveits blant landene der den faktiske ukentlige arbeidstiden er lavest, da den dermed utgjør 35 timer og 45 minutter.

Til sammenligning er den reelle ukentlige arbeidstiden i Hellas 39 timer og 41 minutter, som er den høyeste blant EU/EFTA-landene. Nederland har den laveste arbeidstiden på 30 timer og 50 minutter. Ifølge FSO er EU-gjennomsnittet 35 timer og 56 minutter.

Norge er ikke på topp 10, som du kan se nedenfor:

  1. Sveits: 42,7

  2. Romania: 40,1

  3. Kypros: 39,8

  4. Latvia: 39,6

  5. Polen: 39,5

  6. Bulgaria: 39,3

  7. Slovenia: 39,3

  8. Litauen: 39,2

  9. Ungarn: 39,1

  10. Hellas: 39,1