Meget bekymringsfullt: Ny beregning viser at golfstrømmen kan kollapse

28/07/2023 16:30

Sofie Hansen

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
-Ingen vei tilbake.

I følge en beregning svekker issmelting havstrømmene og kan stoppe helt innen 2060.

En studie fra danske forskere viser at Golfstrømmen kan kollapse i løpet av få år. Det kan få alvorlige konsekvenser for klimaet allerede i midten av dette århundret.

Golfstrømmen fungerer som en drivkraft for havsirkulasjonen. Denne syklusen transporterer vann over ekvator mellom Nord- og Sydpolen, og sender havstrømmer inn i Atlanterhavet. 

En studie fra Københavns Universitet viser at denne syklusen kan bryte sammen mye raskere enn tidligere antatt. Spesielt på Grønland er havstrømmene betydelig svekket av at det renner ut ferskvann fra smeltende is.

Dette systemet distribuerer nå kulde og varme mellom den nordatlantiske regionen og tropene.

Ifølge Peter Ditlevsen vil denne situasjonen stoppe helt opp med mindre klimagassutslippene kuttes. Han er en av forskerne bak denne studien. 

Ditlevsens beregninger viser 95 % sjanse for at systemet vil kollapse mellom 2025 og 2095. Det mest sannsynlige scenariet er at det om 37 år.

– Når vi først overskrider dette nivået av drivhusgasser i atmosfæren, er det ingen vei tilbake, sier Ditlevsen. Han kaller funnene i studien for meget bekymringsfulle.