NAV med klar beskjed: Dette må du sjekke

18/09/2023 08:51

Sofie Hansen

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Dette må du følge med på.

Har du mottatt brev fra Nav om etteroppgjør av avtalefestet pensjon (AFP)? Da må du sjekke dette.

- Husk å sjekke at opplysningene i brevet stemmer. Du må også undersøke om du skal sende dokumentasjon til Nav, skriver etaten på sine nettsider.

Dersom du mottar feriepenger eller annen lønn etter at du begynner å ta ut AFP, må arbeidsgiver bekrefte at utbetalingen gjelder opptjening før du begynner å ta ut AFP.

Dersom du mottar AFP fra Statens Pensjonskasse (SPK) og er mellom 62 og 64 år i etteroppgjørsåret, gjelder følgende vilkår:

  • NAV sjekker om du har tjent mer eller mindre enn inntekten du oppga til NAV at du forventet å ha. AFP-etteroppgjøret kan gjøre at du får etterbetalt AFP eller må betale tilbake AFP.

  • AFP-pensjonen din blir omregnet hvis differansen på inntekten du har opplyst til oss og den inntekten som vises i skatteoppgjøret er mer enn toleransebeløpet på 15 000 kroner.

  • Informasjonen om inntekten din har vi hentet fra Skatteetaten etter at skatteoppgjøret var ferdig.

Lurer du på hva som skjer i etteroppgjøret, sjekker Nav om du tjener mer eller mindre enn forventet inntekt.

- Etteroppgjøret kan gjøre at man får etterbetalt AFP eller må betale tilbake AFP.

Du finner all informasjon om AFP her.