Oppsiktsvekkende kunngjøring: Regnskogens økosystem kan kollapse «veldig snart»

28/06/2023 10:30

Emma Sletta

Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Vår generasjon kan være den siste som ser regnskogen i Amazonas med egne øyne.

Det sier en av professorene bak en ny, oppsiktsvekkende studie til The Guardian.

Det tegner et dystert bilde av en svært nær fremtid, hvor mer enn en femtedel av verdens økosystemer står i fare for å kollapse betydelig raskere enn tidligere antatt.

"Dette kan skje veldig snart," sier professor Simon Willcock fra Rothamsted Research.

Mer presist, i løpet av livet, lyder konklusjonen av studien, som ifølge The Guardian ventes å bli gjenstand for stor og opphetet debatt.

Tidligere studier av økosystemkollaps "peker på betydelige sosiale og økonomiske kostnader fra andre halvdel av det 21. århundre, " sa studieforfatter John Dearing.

"Våre funn tyder på at disse kostnadene potensielt kan komme mye tidligere."

Forskerne bak studien har undersøkt hvordan flere mindre faktorer som tørke og vannforurensning kan samhandle med hverandre og fremskynde en kollaps.

Denne metoden er i motsetning til metoden som er brukt i de fleste tidligere studier, hvor bare en faktor om gangen er beregnet, for eksempel klimaendringer eller avskoging, konstaterer forskerne.

Men det er en positiv vinkling på historien, understreker professor Willcock. Fordi den viser at selv små endringer i et økosystem kan ha stor effekt:

"Hvis du fokuserer innsatsen din positivt, kan du potensielt se en rask gjenoppretting."