Skatt i desember: Disse slipper

22/11/2023 09:00

redaktion

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Her kan du se følgende utbetalinger som er skattefrie.

Skattetrekket i desember er annerledes for mange, og det er viktig å være oppmerksom på hvordan det påvirker ulike typer stønader.

I denne måneden er det ikke alle som mottar ytelser fra Nav som må betale skatt, og noen blir kun trukket halv skatt.

Hvilket skattetrekk man opplever i desember avhenger av typen stønad man mottar.

Følgende utbetalinger er skattefrie i desember: Avtalefestet pensjon (AFP), alderspensjon, ytelser til tidligere familiepleiere, ytelser til gjenlevende ektefelle, og introduksjonsstønad.

Personer som mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger opplever trekkfri utbetaling i enten uke 47/48 eller 48/49. Det skriver DinSide.

Noen stønader har også halvt skattetrekk i desember, inkludert:

  • Foreldre- og svangerskapspenger

  • Kvalifiseringsstønad

  • Overgangsstønad

  • Pleiepenger, opplæringspenger og omsorgspenger

  • Sykepenger (Halvt skattetrekk på sykepenger i desember gjelder bare for utbetalinger for desember, og som utbetales i desember)

  • Supplerende stønad

  • Ventelønn

  • Uføretrygd

Dersom du har valgt frivillig skattetrekk på pengestøtten din, vil dette også bli trukket i desember, med mindre du gir beskjed om å stoppe det.

For de som betaler Svalbardskatt eller kildeskatt, gjelder ordinært skattetrekk i desember.

Få mer informasjon om skattetrekk her.